Budowa i wyznaczenie lokalizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Dębicz.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 08.04.2021 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 08.04.2021 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Załącznik (mapa) do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 19.03.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i wyznaczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia  19.03.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i wyznaczenie lokalizacji  drogi wewnętrznej w miejscowości Dębicz.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 23 lutego 2021 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i wyznaczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 23 lutego 2021 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i wyznaczenie lokalizacji  drogi wewnętrznej w miejscowości Dębicz.