GEOPORTAL Powiatu Konińskiego i dane przestrzenne o przeznaczeniu

 

Przeglądanie danych przestrzennych Gminy Kramsk:

1. Należy wejść na stronę https://konin.geoportal2.pl/ i kliknąć w "Geoportal - tryb publiczny".

2. W menu z prawej strony należy kliknąć "szukaj", wybrać gminę, obręb i wyszukać daną działkę. Po obszarze można poruszać się również standardowo - przybliżając lub oddalając widok myszką i scrollem.

3. W menu z lewej strony należy zaznaczyć warstwy danych, które wyświetlą się na mapie, m.in. "Działki", "Budynki", "Plany zagospodarowania przestrzennego", "Woda", "Energetyka" czy inne potrzebne dane.

4. W celu pozyskania informacji o danym obiekcie/działce należy kliknąć w ikonę [ i ], znajdującą się w narzędziach mapy (w lewym górnym rogu obszaru mapy), a następnie kliknąć na obiekt/działkę.

 

Gmina Kramsk udostępnia dane dotyczące kierunków Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w formie usługi WMS pod adresem:

http://server7.gison.pl/wms/kramsk

WMS można wczytać jako warstwę w Geoportalu Powiatu Konińskiego, korzystając z narzędzi ("globus"), znajdujących się w lewym górnym rogu obszaru (mapy) - "Dodanie serwera WMS".
Legenda Studium

Dane udostępnione przez Geoportal nie zawierają uchwały z 22.10.2020 r. ws. miejscowego planu Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew oraz uchwały z 12.09.2018 r. zmieniającej miejscowy plan (4 działki) w Woli Podłężnej.

Wszystkie uchwały ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Miejscowe plany w gminie Kramsk.

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Konińskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze m.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Konińskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Konińskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Koniński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.