Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Kramsk na lata 2018 - 2023

Lokalny program rewitalizacji dla gminy Kramsk na lata 2018-2023

Lokalny program rewitalizacji dla gminy Kramsk na lata 2018-2023

Diagnoza zjawisk kryzysowych Gminy Kramsk

Uzgodnienia odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko - WPWIS.

Uzgodnienia odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko - WPWIS.

Uzgodnienia odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko - RDOŚ.

Uzgodnienia odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko - RDOŚ.