Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2013

Uchwała XXIX/286/13 z dnia 09.07.2013 r. - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

Załączniki:
 
Prognoza oddziaływania na środowisko
 
Zmiana Studium – Uwarunkowania
 
Zmiana Studium – Kierunki

Zmiana Studium - Legenda / oznaczenia kierunków

 

Gmina Kramsk udostępnia dane dotyczące kierunków studium w formie usługi WMS pod adresem:

http://server7.gison.pl/wms/kramsk

WMS można wczytać w Geoportalu Powiatu Konińskiego, korzystając z narzędzi ("globus"), znajdujących się w lewym górnym rogu obszaru (mapy) - "Dodanie serwera WMS".

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Załącznik – centra sołectw gminy Kramsk:

Anielew

Barce

Bilczew

Borki

Brzózki

Dębicz

Drążek

Grąblin

Helenów Drugi

Helenów Pierwszy

Izabelin

Jabłków

Konstantynów

Kramsk

Kramsk-Łazy

Kramsk-Łęgi

Kramsk-Pole

Lichnowo

Milin

Patrzyków

Pąchów

Podgór

Rudzica

Rysiny

Święciec

Święte

Wielany

Wola Podłężna

Wysokie

Prognoaza oddziaływania na środowisko.

Kramsk kierunki zmiana studium.

Kramsk uwarunkowania zmiana studium.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KRAMSK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KRAMSK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Anielew

Barce

Bilczew

Borki

Brzózki

Dębicz

Drążek

Grąblin

Helenów Drugi

Helenów Pierwszy

Izabelin

Jabłków

Konstantynów

Kramsk

Kramsk-Łazy

Kramsk-Łęgi

Kramsk-Pole

Lichnowo

Milin

Patrzyków

Pąchów

Podgór

Rudzica

Rysiny

Święciec

Święte

Wielany

Wola Podłężna

Wysokie

Plan ogólny

Plan cz.1

Plan cz.2

Plan cz.3

Plan cz.4

Plan cz.5

Plan cz.6

Plan cz.7

Plan cz.8

Plan cz.9

Plan cz.10

Plan cz.11

Plan cz.12

Plan cz.13

Plan cz.14

Plan cz.15

Plan cz.16

Plan cz.17

Plan cz.18

Plan cz.19

Plan cz.20

Plan cz.21

Plan cz.22

Plan cz.23

Plan cz.24

Plan cz.25

Plan cz.26

Plan cz.27

Plan cz.28

Plan cz.29

Plan cz.30