Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wielkogabarytowe odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych, odbierane będą w systemie objazdowym tylko z nieruchomości zamieszkałych według poniższych zasad:

  • Odpady wielkogabarytowe odbierane będą tylko z nieruchomości zamieszkałych.
  • Odpady należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie do godz. 7:00, odpady z nieruchomości odbierane będą tylko pod warunkiem wystawienia do drogi głównej, nie będzie dojazdów indywidualnych do posesji ze względu na wielkość pojazdu odbierającego odpady.
  • Odpady wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.

 

Przykłady odbieranvch odpadów wielkogabarytowych: meble, wyposażenie mieszkania, np. żyrandole, abażury, obrazy, wykładziny, dywany, rolety, żaluzje, wózki dziecięce, miski, styropian opakowaniowy po sprzęcie RTV i AGD, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, duże skrzynki, donice, materace, kołdry, rowery, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. pralki, lodówki, telewizory oraz baterie. Zakazane jest mieszanie odpadów, każdy rodzaj odpadu należy wystawić oddzielnie.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Lp.

Termin odbioru odpadów

Miejscowość, ulica

1.

02.10.2020

Kramsk-Łęgi, Kramsk: ulice Kolejowa, Kościelna, Bogusławskiego, Słoneczna, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Południowa, Pogorzelna, Wojska Polskiego

2.

05.10.2020

Kramsk-Pole, Kramsk-Łazy, Kramsk: ulice Konińska, Kosmonautów, Kościuszki, Czecha, Kwiatowa, Piłsudskiego, Kurpińskiego, Paderewskiego, Szeluty, Sygietyńskiego, Mickiewicza, Chopina

3.

06.10.2020

Wola Podłężna

4.

07.10.2020

Rudzica, Długa Łąka, Rudzica-Leśniczówka, Morzysław-Kolonia, Anielew

5.

08.10.2020

Święciec, Izabelin, Lutnia, Grąblin, Grąblinek, Dąbrówka

6.

09.10.2020

Dębicz, Ksawerów, Stukol, Patrzyków, Nowy Czarków, Święte, Żrekie

7.

12.10.2020

Podgór, Podgórz, Lichnowo, Kędziorki, Górka, Grabowe, Grabczyna, Wielany, Winnica,

8.

13.10.2020

Ranna, Podbór, Barce, Kuźnica, Marysin, Milin, Osowce, Sakłak, Tobułka, Polic, Konstantynów, Drążek

9.

14.10.2020

Brzózki, Chmielnik, Niwka, Stawisko, Borki, Stanisławów, Ksawerów nad rzeką, Biechowy, Pogorzałki, Wysokie, Wacławów

10.

15.10.2020

Bilczew, Rysiny, Strumyk, Jabłków, Helenów Pierwszy, Helenów Drugi, Trzy Borki, Wiązowa, Pąchów, Księży Ostrów

 

Odbiór odpadów budowlanych

Odbiór odpadów budowlanych odbędzie się w listopadzie 2020 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy są zainteresowani odbiorem odpadów budowalnych proszeni są o dokonanie pisemnego zgłoszenia, którego formularz można pobrać ze strony www.kramsk.pl - BIP - Gospodarka odpadami lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kramsk w terminie od 1 do 16 października 2020 r.

DRUK - Zgłoszenie odbioru odpadów budowlanych

W pisemnym zgłoszeniu należy wskazać: adres nieruchomości, właściciela nieruchomości, numer telefonu oraz wymienić rodzaj wszystkich odpadów budowalnych wraz z podaniem przypuszczalnej wagi odpadów typu gruz.

Zgłoszenia można dokonać na email: ochrona.srodowiska@kramsk.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kramsk. Po zebraniu zgłoszeń zostaną określone terminy odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach.

Przykłady odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych: wanny, muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe, ramy okienne bez szyb oraz drzwi bez szyb, gruz ceglany, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, ścinki styropianu budowlanego, powstałe w trakcie drobnych prac remontowych. Całe szyby z okien i drzwi zostaną odebrane wraz z odpadami budowlanymi. Szkło potłuczone należy składać do pojemnika z odpadami komunalnymi zmieszanymi. Oddzielenie szyb od ram jest konieczne ze względu na ustawowy wymóg segregowania odpadów.

Pozostałe odpady budowalne należy również posegregować.
Zakazane jest mieszanie gruzu z ziemią oraz z innymi frakcjami.

WAŻNE: Odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

Wykaz firm odbierających odpady budowlane związane z robotami budowlanymi znajduje się na stronie: WYKAZ FIRM Odpady budowlane

Przykłady nieodbieranych odpadów: azbest i inne odpady niebezpieczne, papa budowlana, blachodachówka lub inne pokrycia dachowe, wełna mineralna, styropian ociepleniowy (budowlany), folia, siatka, worki po nawozach, opony z maszyn rolniczych i inne odpady z działalności rolniczej.