Wykaz firm odbierających odpady z działalności rolniczej

Firmy odbierające folie pochodzące z działalności rolniczej

AgroOPC
Izdby 5
88-300 Mogilno
tel. 661 144 095
surowce@agroopc.com

Somex Sp. z o.o.
Sompolinek 10
62-610 Sompolno
tel.  604 966 626
recykling@somex.pl

REKOPACK
ul. Gajowa 1
62-510 Konin
tel. 63 249 79 99
rekopack@rekopack.pl

Firmy odbierające opony pochodzące z działalności rolniczej

Kon-Wit Recykling s.c. Konrad Zajkiewicz Wiktor Kwiatkowski
Biuro: ul. Ksawerowska 3
95-054 Ksawerów
tel. 696 023 333
recykling@konwit.pl