Oferty pracy

PRACOWNIK SOCJALNY

DYREKTOR Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Sprostowanie ogłoszenia o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz personalny kandydata.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DYREKTOR Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Sprostowanie ogłoszenia o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz personalny kandydata.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

KOORDYNATOR INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCH

DYREKTOR Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATOR INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCH.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz personalny kandydata.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

INFORMACJE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

INFORMACJE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAMSKU SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAMSKU SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE

NABÓR NA STANOWISKO Pracownika socjalnego

NABÓR NA STANOWISKO Pracownika socjalnego

Kwestionariusz Personalny Kandydata