ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Komisji Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kramsk, które odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kramsk w dniu 22 styc

ZAWIADOMIENIE  o posiedzeniu Komisji Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kramsk, które odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kramsk w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek). Początek godzina 13.30.