Z A W I A D O M I E N I E o LIII sesji Rady Gminy Kramsk, która odbędzie się 28 października 2010 roku.

Z A W I A D O M I E N I E o LIII sesji Rady Gminy Kramsk, która odbędzie się 28 października 2010 roku.