Zawiadamia się, że XLI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 27 sierpnia 2014 roku w sali narad w Urzędzie Gminy Kramsk. Początek godzina 09.00.

Zawiadamia się, że XLI sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 27 sierpnia 2014 roku w sali narad w Urzędzie Gminy Kramsk. Początek godzina 09.00.