Zawiadamia się, że X sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 10 lipca 2019 roku w sali narad w Urzędzie Gminy Kramsk. Początek godzina 09.00.

Zawiadamia się, że X sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 10 lipca 2019 roku w sali narad w Urzędzie Gminy Kramsk. Początek godzina 09.00.