2017

Oświadczenia majątkowe radnych za cały rok 2016.

Waldemar Białecki - Przewodniczący Rady

Małgorzata Górska - W-ce Przewodnicząca

Piotr Krenc - W-ce Przewodniczący

Piotr Krenc - wyjaśnienie

Jarosław Gotowała - Radny


Anna Konwerska - Radna


Henryk Kowalski - Radny

Dorota Kubsik - Radna

Ryszard Matczak - Radny

Józef Nawrocki - Radny

Józef Nawrocki - korekta

Aneta Plecka - Radna

Halina Rogowska - Radna

Marian Rusin - Radny

Jerzy Smolarek - Radny

Stanisław Szady - Radny

Marian Wieczorek - Radny