2018 - koniec VII kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018 - koniec VII kadencji.

Waldemar Białecki - Przewodniczący Rady

Małgorzata Górska - W-ce Przewodnicząca

Piotr Krenc - W-ce Przewodniczący

Jarosław Gotowała - Radny

Anna Konwerska - Radna

Henryk Kowalski - Radny

Dorota Kubsik - Radna

Ryszard Matczak - Radny

Józef Nawrocki - Radny

Aneta Plecka - Radna

Halina Rogowska - Radna

Marian Rusin - Radny

Jerzy Smolarek - Radny

Stanisław Szady - Radny

Marian Wieczorek - Radny