Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018 - VIII kadencja.

Marek Lidźbińki - Przewodniczący Rady

Ewa Kubacka - W-ce Przewodnicząca

Halina Rogowska - W-ce Przewodnicząca

Waldemar Białecki

Małgorzata Górska

Anna Konwerska

Piotr Krajewski

Piotr Krenc

Katarzyna Krotoszyńska

Dariusz Matczak

Józef Nawrocki

Tomasz Piguła

Aneta Plecka

Marian Rusin

Adam Wiśniewski