2018

Marek Lidźbińki - Przewodniczący Rady

Marek Lidźbińki - wyjaśnienie

Ewa Kubacka - W-ce Przewodnicząca

Ewa Kubacka - wyjaśnienie

Halina Rogowska - W-ce Przewodnicząca

Waldemar Białecki

Małgorzata Górska

Małgorzata Górska - wyjaśnienie

Anna Konwerska

Piotr Krajewski

Piotr Krenc

Katarzyna Krotoszyńska

Dariusz Matczak

Józef Nawrocki

Tomasz Piguła

Tomasz Piguła - wyjaśnienie

Aneta Plecka

Aneta Plecka - wyjaśnienie

Marian Rusin

Adam Wiśniewski

Adam Wiśniewski - wyjaśnienie