2018

Oświadczenia majątkowe radnych za cały rok 2017.

Waldemar Białecki - Przewodniczący Rady

Małgorzata Górska - W-ce Przewodnicząca

Piotr Krenc - W-ce Przewodniczący

Piotr Krenc - wyjaśnienie

Jarosław Gotowała - Radny

Anna Konwerska - Radna

Henryk Kowalski - Radny

Dorota Kubsik - Radna


Ryszard Matczak - Radny

Józef Nawrocki - Radny

Józef Nawrocki - wyjaśnienie

Aneta Plecka - Radna

Halina Rogowska - Radna

Marian Rusin - Radny

Jerzy Smolarek - Radny

Stanisław Szady - Radny

Stanisław Szady - wyjaśnienie

Marian Wieczorek - Radny