2019

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2019.

Marek Lidźbińki - Przewodniczący Rady

Marek Lidźbińki - wyjaśnienie

Marek Lidźbińki - wyjaśnienie 2

Ewa Kubacka - W-ce Przewodnicząca

Ewa Kubacka - wyjaśnienie

Halina Rogowska - W-ce Przewodnicząca

Halina Rogowska - wyjaśnienie

Waldemar Białecki

Małgorzata Górska

Anna Konwerska

Anna Konwerska - wyjaśnienie

Piotr Krajewski

Piotr Krenc

Piotr Krenc - wyjaśnienie

Katarzyna Krotoszyńska

Dariusz Matczak

Józef Nawrocki

Tomasz Piguła

Tomasz Piguła - wyjaśnienie

Aneta Plecka

Marian Rusin

Marian Rusin - wyjaśnienie

Adam Wiśniewski