Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wy

Uchwała Nr III/10/06