Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr III/11/06