Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2007, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określenia

Uchwała Nr III/12/06