Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk

Uchwała Nr III/13/06