Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr 1