Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.