Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szc

Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.