Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007, określenia inkasentów

Uchwała Nr III/9/06