Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności pracodawcy wobec Wójta Gminy

Uchwała Nr IV/16/06