Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/232/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zobowiązania inwest

Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/232/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.