Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.

Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.