Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4