Uchwała Nr IV/21/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gm

Uchwała Nr IV/21/06