Uchwała IX/47/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem.

Uchwała IX/47/07