Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejsc

Uchwała Nr IX/46/07