Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu dróg gminnych gruntowych i o nawierzchni tłuczniowej przeznaczonych do remontu i ustalenia zakres

Uchwała Nr IX/48/07