Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr IX/49/07