Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych

Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracyjno - obsługowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, zespole licealnym oraz przedszkolu.