Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pr

Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania  dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.