Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/56/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

Uchwała Nr V/25/07