Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.