Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg.

Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg.