Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscow

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Kramsk – etap V – ul. Piłsudskiego i Dębicz”.