Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę Gimnazjum w Kramsku”.

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę Gimnazjum w Kramsku”.