Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8