Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3