Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XI/52/07