UCHWAŁA Nr XV/65/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk-Łęgi i Wielany "Krams

UCHWAŁA Nr XV/65/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk-Łęgi i Wielany "Kramska Strefa Inwestycyjna".