Uchwała Nr XV/74/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XV/74/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4