Uchwała Nr XVI/77/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XVI/77/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.