Uchwała Nr XVI/78/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/78/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7