Uchwała Nr XVII/79/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XVII/79/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Załącznik Nr 1