Uchwała V/24/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

Uchwała V/24/07